History|История|История

  • септември 11, 2011

[lang_bg] „Пактиавал Архитекти“ („Ар Джи Би” ЕООД) е българско проектантско студио, създадено през 2005 г. с управител арх. Елена Иванова Христова – Пактиавал и седалище гр.София. Негови създатели са арх. Елена Пактиавал и арх. Фарид Пактиавал.
 
Професионализмът, иновативността, свежите и нови идеи утвърждават младия проектантски екип на пазара през последните шест години.
Изпълняват големи обществени обекти с важно значение за облика на града – Метростанция „Мусагеница”, Метростанция „Младост 1”, Метростнция „НДК”, Метростанция „Европейски съюз”, Метростанция „Бизнес парк“, подлеза на Софийския университет и т.н.
 
През 2010г. арх. Елена и Фарид Пактиавал получават престижната награда „Сграда на годината” за 2009 г. с Метростанция „Мусагеница”.
 
„Пактиавал Архитекти“ („Ар Джи Би” ЕООД) има голям опит и в проектирането на игрални домове – казина. Реализирани са няколко казина от известната верига Palms Merkur в различни градове.
 
Студиото разработва не само големи обществени и инфраструктурни обекти, но и жилищни сгради, търговски обекти, частни домове, казина, клиники и т.н.[/lang_bg]
[lang_en]RGB Ltd. is a Bulgarian design and architecture studio established in 2005 and is based in Sofia. The people behind the studio are arch. Elena Paktiawal and arch. Farid Paktiawal. Along with a team of young professionals and innovators they have created a beacon of strong professionalism, innovation and fresh ideas over the last couple of years.
 
The studio implements large public building projects of importance for the image of the city Sofia. Among some of the renown projects done by the studio are the metro station “Musagenitsa” and the metro station “Mladost 1”, but also the metro stations “NDK”, “European Union” and the newest one – metro station „Business park“. The studio also made the project for the subway underground passage of the University of Sofia.
In 2009 arch. Elena Paktiawal and arch. Farid Paktiawal received the prestigious “Building of the year” award for the beautifully designed metro station “Musagenitsa”.
 
RGB Ltd. has an extensive experience in the design of casinos. For the renowned “Palms Merkur chain” they have realized several casinos in different cities in Bulgaria.
In recent years the studio has not only developed major public projects, but also residential building, commercial establishments, private homes, casinos, hospitals and clinics.
 
With a broad portfolio and extensive experience in both the public and private, large and small architectural projects the studio has established a name for itself both in Bulgaria and abroad.
[/lang_en]
[lang_ru] „Ар Джи Би” ЕООД – болгарская студия для проектирования, созданная в 2005 г. с управителем арх. Елена Иванова Христова – Пактиавал и местонахождением главного офиса в г. София. Его создатели арх. Елена Пактиавал и арх. Фарид Пактиавал.
 
Професионализм, иновативность, свежие и новые идеи утверждают молодую команду проектантов на рынке в последние шесть лет.
Выполняют проектирование больших общественных объектов, имеющие важное значение для вида города – Метростанции „Мусагеница” и „Младост 1” I-го метродиаметра, Метростнции „НДК” и „Европейский Союз” II-го метродиамтра, подземный переход возле здания Софийского университета и т.д.
 
В 2010 г. арх. Елена и Фарид Пактиавал получают престижную награду „Здание года 2009 г.”, данная им за проектирование Метростанции „Мусагеница”.
 
„Ар Джи Би” ЕООД имеет большой опыт в проектировании игральных домов – казино. Реализованы несколько проектов казино известной сети игровых домов Palms Merkur в разных городах.
 
В последние годы разрабатываются не только большие общественные и инфраструктурные объекты, но и жилищные здания, торговые объекты, частные дома, казино, клиники и т.д.[/lang_ru]

Got Something To Say!

BACK TO TOP