Blog Three


Blog Two

Aрх. Елена Иванова Христова – Пактиавал

Aрх. Елена Иванова Христова – Пактиавал

Арх. Елена Иванова Христова – Пактиавал – управител. Завършила 1998 г. в Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия. Магистратура в катедра „История и теория на архитктурата”. Специализация: Опазване и адаптация на паметниците на архитектурата. Публикации в Списания Идеален дом, Кухнята, НАШ ДОМ.


BACK TO TOP